Barneidrettsansvarlig

Publisert av Malin Paust den 27.11.16. Oppdatert 10.05.17.

Barneidrettsansvarlig skal sikre at alle barn blir inkludert i idretten, og at klubben har god kontakt med foreldrene. Dette er en viktig jobb som vi hittil ikke har vært tydelige nok på, og i tillegg til å få gjøre en viktig innsats for barna, følger det fordeler med å gjøre en innsats for klubben: Svømmeklubben dekker kurspris/treningsavgift for alle instruktører, trenere, tillitsvalgte og styreoppnevnte, og for deres ektefelle/samboer og barn.

Barneidrettsansvarlig skal:

1)    Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2)    Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig.

3)    Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4)    I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..

5)    I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.

6)    Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med dårlig råd.

7)    Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.

Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:
- delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, for eksempel temakvelder, samlinger, fagseminarer
- gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som finnes på kurs.idrett.no 

Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/alle-idrettslag-ma-oppnevne-en-barneidrettsansvarlig/

Rolf Gustavsen er klubbens barneidrettsansvarlig, og kan kontaktes på e-post rolfgust@broadpark.no eller mobil 324 82 411