Vi satser på god kvalitet i svømmeundervisningen

Publisert av Malin Paust den 02.12.14.
Vi tilbyr svømmeundervisning innenfor Norges Svømmeskole og det er derfor noe dyrere å delta på våre kurs enn å være med i andre klubber i Risør. Vi stiller med én ungdomsinstruktør per fem barn i tillegg til en voksen instruktør. Alle instruktører har gjennomført profesjonelle instruktørkurs og mottar lønn. For å ivareta høye krav til sikkerhet har vi autoriserte instruktører med årlig oppdatert livredderkurs.

Vi får inntekter gjennom å gjøre mer av det vi kan - tilby svømmetrening!

Vi har de siste årene valgt å ikke arrangere dugnad, loddsalg eller lignende, noe mange andre klubber baserer mye av sin økonomi på. I stedet mottar vi en hel del midler gjennom Gjensidige Stiftelsen og andre ved å tilby tidsavgrensede svømmekurs til definerte målgrupper i tillegg til ordinær kursvirksomhet. Vi ønsker å få våre inntekter gjennom å gjøre det vi er best på, nemlig å bidra til at barn, unge og voksne blir bedre svømmere!

Idretten skal ikke gå i overskudd, men vi mener at kvalitet er viktig for utvikling av et godt tilbud. Det er gjennom gode og utdannede trenere og et aktivt styre vi kan skape mye god aktivitet for mange flere. Når vi satser på denne måten er det viktig at deltakerne skal få igjen noe for å betale mer. Gjennom klubbens satsing på utdanning av instruktører har svømmeskolen i Risør blitt mye bedre de siste årene og det enkelte barn får bedre oppfølging. God kvalitet gir flere trygge barn og unge som trives og synes svømming er moro.

Mer om Norges Svømmeskole

Norges Svømmeskole tilbyr program for svømmeopplæring for mennesker i alle aldre. Vi skal gi det beste tilbudet innen svømmeopplæring i Norge. Norges Svømmeskole skal forbindes med god kvalitet. Svømmekursene arrangeres av lokale svømmeklubber. Alle klubber som er registrert i Norges Svømmeskole kjører kurs etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk.

Les mer om Norges Svømmeskole og de ulike svømmekursene.

Hva koster det å være med i svømmeskolen i Risør?

De som trener en gang i uka betaler 50 kroner gangen, mens de som trener to ganger i uka betaler 28 kroner gangen, totalt 7-800 kroner per kurs.  I tillegg kommer årlig medlemskontingent på 100 kroner. Merker og diplomer etter endt kurs er inkludert. De som ønsker å delta på svømmestevner må betale halv deltakeravgift, mens klubben dekker den andre halvparten. Sammenlignet med svømmeskoler ellers i landet er vi blant de med lavest kursavgift.
Vi samarbeider med Kiwanis-modellen, slik at dårlig økonomi i familien ikke skal hindre barn fra å delta.